Dasprive vzw

Dasprive vzw heeft tot doel om kennis en toepassing van de fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming te bevorderen.

Inhoud van deze pagina

  1. Ontstaan
  2. Doelstellingen

Ontstaan

Dasprive begon als een podcast in januari 2021. Het doel van de podcast was op een toegankelijke manier informatie verstrekken over privacy.

Al snel luisterden honderden mensen naar de podcast, de website trekt duizenden bezoekers en een specifieke pagina opgericht om privacyvriendelijke apps en programma’s te verzamelen wordt per maand meer dan 2.000 keer bezocht. Het is duidelijk dat privacy iets is dat mensen bezig houdt.

Er is behoefte aan toegankelijke en eenvoudig beschikbare informatie over privacy.

Niemand betwist het belang van privacy en gegevensbescherming. Op dit moment is er echter een te groot gat tussen dit belang en de brede kennis en toepassing van dit recht voor individuen en organisaties die daar belang bij hebben.

Dasprive heeft het platform, de kennis, en de ervaring om hier een bijdrage aan te gaan leveren. Ondersteund door een groot netwerk aan vrijwilligers wilt Dasprive dit gat verkleinen door activiteiten te ontplooien die hieraan bijdragen.

Doelstellingen

Deze activiteiten passen in drie algemene doelstellingen voor Dasprive:

  1. Bevorderen van Kennis: voorzien van duidelijke informatie over privacy en gegevens-bescherming, gericht op betere basiskennis bij het brede publiek en organisaties via diverse beschikbare kanalen zoals de podcast, videomateriaal en artikelen.
  2. Advies en Ondersteuning: Toegangspoort voor organisaties en individuen die met vragen zitten rond de basisprincipes van gegevensbescherming en informatieveiligheid, of advies zoeken over deze principes in de praktijk om te zetten.
  3. Opleiding en onderzoek: Voorzien van stageplaatsen voor hogeschoolstudenten, begeleiding onderzoeken van universiteits-studenten, of het uitvoeren omscholingstrajecten naar privacy professional. We doen ook onderzoek in het privacylandschap, voornamelijk in de context van technologie.