Partner worden

Dasprive is onafhankelijk en publiceert al het materiaal gratis en onder een open licentie, dus zonder auteursrecht. Om onze activiteiten mogelijk te maken is Dasprive als vzw afhankelijk van de steun van partners en donateurs.

Wil je als organisatie ook partner worden? Uiteraard staan we daar voor open: stuur een mail naar bart at dasprive.be of contacteer ons op een andere manier.

Onderstaand vind je onze partnercode. Dit zijn afspraken met partners die er voor zorgen dat we allebei weten wat we aan elkaar hebben.

Partnercode

  • Alle partners worden voor het afsluiten van een partnerschap beoordeeld door Dasprive om te verzekeren dat hun activiteiten aansluiten bij de missie en overtuiging van Dasprive en er geen belangenconflict aanwezig is. 
  • Partners worden duidelijk en transparant bekendgemaakt op onze partnerpagina. Waar relevant zal Dasprive in publieke uitingen melding maken van partners.
  • Partnersbijdrages uit de private sector zijn beperkt tot maximaal 20.000,- per jaar per organisatie. 
  • Partnerbijdrages kunnen bestaan uit eenmalige bijdrages, jaarlijkse bijdrages, bijdrages in de vorm van diensten of producten die Dasprive mag gebruiken, of samenwerkingen op het gebied van publicaties of projecten.
  • Dasprive blijft volledig onafhankelijk. Wanneer een product of dienst van een partner wordt beoordeeld door Dasprive is dit volledig onafhankelijk van de bijdrage. Een bijdrage betekent niet per definitie dat een product of dienst beoordeeld gaat worden. 
  • Als een partner (of iemand anders, wat dat betreft) het niet eens is met iets dat gezegd wordt vanuit Dasprive omdat het feitelijk onjuist is, mogen ze ons te allen tijden contacteren en publiceren wij graag een rectificatie. We behouden ons het recht voor om aanvullende vragen te stellen en bewijs te vragen om onjuistheden te staven.
  • Indien er een belangenconflict ontstaat, behoudt Dasprive zich het recht voor partnerschappen te beëindigen. 

Laatste aanpassing 16/01/2022.