Zomerproject: effectiviteit camera’s meten

Update 26/07/2023 met template voor de reminder. Volgende update zal een template zijn voor een verzoek richting de beroepscommissie. Hopelijk is dat niet nodig!

Zoals aangekondigd in 121 – Dr. ChatGPT, spyware bij de politie, en camerageilheid gaan we een zomerprojectje organiseren waarbij we jullie hulp nodig hebben: in kaart brengen in hoeverre men in Vlaanderen de effectiviteit meet van bewakingscamera’s die geplaatst worden bij steden en gemeenten. Nieuwe bewakingscamera’s heeft men altijd snel geplaatst (recent in Mol, Tienen, en tal van andere voorbeelden) maar camera’s weghalen zien we nooit gebeuren.

Hoe anders in Nederland: daar is men op basis van de gemeentewet zelfs verplicht om de effectiviteit en noodzaak van bewakingscamera’s te evalueren. Zo haalde de Gemeente Tiel in Nederland recent het nieuws met de melding dat ze daar in een winkelcentrum bewakingscamera’s gingen verwijderen omdat ze niet langer noodzakelijk waren op basis van een uitgevoerde evaluatie. Naar het goede voorbeeld van de Gemeente Tiel zijn we benieuwd welke steden of gemeenten in België soortgelijke analyses uitvoeren, en of er ook effectief camera’s verdwijnen als blijkt dat ze niet effectief zijn.

We gaan eerlijk zijn: de verwachting is dat de meeste steden en gemeenten überhaupt niet beoordelen of camera’s wel nut hebben. Maar wat is beter dan iets aannemen? Juist, het vaststellen. Ziedaar ons zomerprojectje: via openbaarheid van bestuur gaan bevragen welke steden en gemeenten dit doen om vervolgens een kopie te krijgen van deze documenten. En iedereen mag mee doen!

Hoe doe je mee? Gewoon de template hieronder gebruiken en via mail opsturen naar het relevante e-mailadres van de gemeente: vaak hebben overheden een apart e-mailadres voor openbaarheidsverzoeken (hier van Antwerpen of Gent). Men mag je niet verplichten om dit via een formulier te doen, dat mag gewoon via e-mail.

Heb je de aanvraag verstuurd? Geef ons een seintje via de Element community, Twitter, Linkedin of via mail (zie onze contact pagina). Wil je de stand van zaken weten? In dit bestandje volgen we alle aanvragen op.

Template aanvraag

Beste,

Bij deze wil ik mij graag beroepen op de wet openbaarheid bestuur om de volgende informatie op te vragen en een afschrift te ontvangen van alle bestuursdocumenten waarin enige informatie staat over de (metingen van) de effectiviteit van de bewakingscamera’s die in gebruik zijn bij de gemeente/stad of die samen met de gemeente/stad zijn geplaatst. 

Mogelijke voorbeelden van dergelijke bestuursdocumenten zijn 

  • evaluaties waarbij vergelijkingen worden gemaakt over de jaren heen van criminaliteitscijfers, de aard van de criminaliteit, en de wijziging in cijfers sinds er camera’s staan
  • bevragingen bij buurtbewoners over veiligheids- en privacygevoel over één of meerdere jaren
  • privacy impact assessments of DPIA’s gedaan door de DPO of andere personen/partijen met betrekking tot de noodzaak of proportionaliteit van bewakingscamera’s
  • andere adviezen of documenten waarin de noodzakelijkheid en proportionaliteit van de inzet van camera’s wordt getoetst
  • etc.

Ik ontvang deze graag digitaal.

Bij voorbaat dank,

NAAM

STRAAT + NUMMER

POSTCODE + STAD

Let op: je hoeft niet in een stad te wonen om toch de gegevens te verkrijgen, dit is Vlaamse wetgeving. Ook heb je geen plicht om uit te leggen waarom je de documenten wilt ontvangen.

Template Reminder

Niet al te ingewikkeld, maar noodzakelijk. Wanneer de 20 kalenderdagen (!) verstreken zijn en men heeft nog niet geantwoord, doen we eerst een reminder. Wel zo netjes voordat we naar de beroepscommissie gaan, en het maakt duidelijk aan de gemeente dat je echt antwoord wilt.

Pak je eerder verstuurde mail erbij uit de “sent items”, forward naar hetzelfde adres en gebruik volgende tekst:

Beste,

Ik verwijs naar onderstaande vraag in het kader van openbaarheid van bestuur. De antwoordtermijn van 20 dagen is ondertussen verstreken. Ik ben er niet op uit om een dossier op te starten bij de beroepscommissie, tenzij ik geen andere optie heb. Bij deze verstuur ik u een reminder met het verzoek om binnen 5 werkdagen te antwoorden op mijn aanvraag.

Bij voorbaat dank,

NAAM

Protip: zoek aanvullende e-mailadressen van de algemeen directeur of andere verantwoordelijken binnen de gemeente. Dit kan nog wel eens helpen om een aanvraag de juiste urgentie mee te geven.