Templates

Hier maken wij templates beschikbaar waarvan wij denken dat die nuttig kunnen zijn voor de privacycommunity. Op termijn komt hier wellicht een specifiekere onderverdeling, maar voorlopig beperken we ons gewoon tot een lijstje per template.

Model Jaarverslag DPO/FG

Deze template is bedoeld om de DPO/FG te ondersteunen bij het opstellen van een jaarverslag. Afhankelijk van de context is een jaarverslag optioneel voor de DPO/FG, maar om verschillende redenen kan dat document tot allerlei doelen dienen:

  • Transparantie over de invulling van de rol van DPO.
  • Bewijs van het feit dat de DPO rapporteert aan het hoogste managementorgaan binnen de organisatie.
  • Helpen om te voldoen aan de verantwoordingsplicht die rust op de verwerkingsverantwoordelijke (art 5.2 GDPR).
  • Bij inspectie door een autoriteit onmiddellijk een gedetailleerd overzicht kunnen voorzien aan de inspecteurs.
  • Voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de FG, art 3, 3°).

Link naar het model.